Our Democracy 2

MER ÅPENHET

MER DEMOKRATI

RESPEKT FOR UENIGHET

HVA er vi? - HVEM er vi?Asker: alle 8. klassinger er med

Hva er vi?

Av unge. Til unge. For unge.

Our Democracy Forum er etablert i Ringeriksregionen. Alle kommunene rundt Tyrifjorden og Utøya støtter opp om initiativet for å styrke nåtidens og framtidens demokratiske utvikling. Initiativtagernes ambisjon er at Our Democracy Forum skal bli en relevant møteplass og et verktøy lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det har en tydelig symbolsk betydning at det er nettopp her i denne regionen prosjektet starter.

Vi som tok initiativet til Our Democracy Forum tror på at demokratiet kan skape muligheter og løse utfordringer vi står ovenfor.
(Les mer om initiativtagerne her)

Men demokratiet trenger fornyelse.

Det trenger innovative løsninger som fenger unge og som utfordrer det eksisterende mer.

Og som identifiserer treningsverktøy og metoder ungdom kan ta i bruk for å bygge demokratikultur.

Our Democracy Forum er politisk og religions uavhengige samt at det er en non profit organisasjon.

Visjonen til Our Democracy Forum er:

Mer åpenhet. Mer demokrati. Respekt for uenighet

Av ungdom.
Til ungdom.
For ungdom.

 

Verktøyene, treningsopplegget og metodene skal utformes underveis av ungdommen selv og de som jobber med ungdom i det daglige. Vi vil starte med at ungdommen definerer ungdommens bærebjelker i et demokrati slik de ser det selv.

Hva menes med toleranse, tillit og deltagelse?

Our Democracy 2 er inspirert av det faktum at det de siste ti år har vært en dramatisk negativ utvikling av demokrati som styreform – over hele verden. Forskning tilsier at det er avgjørende å fange unge menneskers interesse og skape engasjement for at de resten av livet aktivt skal bygge opp under demokratiske verdier og normer.

Our Democracy Forum sitt mål er å etablere fysiske og digitale møteplasser og verktøy som skal inspirere unge, til læring, dialog, deltakelse og engasjement lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Norge har opplevd et av de verste og mest meningsløse angrepene mot demokratiet i nyere tid. 22. juli 2011, i Oslo og på Utøya.

Det er et eksempel på hva ekstrem polarisering, anti-demokratiske krefter og den økende grad av ekstremisme kan få av konsekvenser.

Og det sørgelige er at slike krefter lever, de skremmer og herjer fortsatt i hverdagen vel så mye som for 10 år siden.

Vi starter nå.

Bli ambassadør. Bli med på workshop.

Digitalt Forum

Ungdommen er fremtiden sier alle. Og de har helt rett. Men deres stemme må slippe til nå.

Vi ønsker at Our Democracy Forum skal forme møteplassene digitalt og fysisk samt bli ungdommens pådriver for forbedring.

Et forum der all ungdom får sjansen til trygg deltakelse

Av: Sven Mollekleiv

Verden husker Utøya. La ungdommen skape mer demokrati , mer humanitet , mer åpenhet og respekt for uenighet.

Les hele innlegget

Ungdommens Davos

Av: Synne Brørby Munkerud

Jeg vil tørre å påstå at det er viktigere enn noen gang at vi tar tak i utfordringene knyttet til demokratiet vårt - og det er riktig at Norge går foran og viser vei.

Les hele innlegget

Debattskolen – Our Democracy Forum

Av: Erik Wold

En åpen og ærlig debatt – der alle får argumentere for sitt syn innenfor ytringsfrihetens vide rammer og der alle respekterer sine meningsmotstandere selv om de er rykende uenige – er en av de viktigste forutsetningene for et velfungerende demokrati.

Les hele innlegget

Demokratiet trenger fornyelse

Av: Niels Røine

Vi som tok initiativet til Our Democracy Forum tror på at demokratiet kan skape muligheter og løse utfordringer vi står ovenfor. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Les hele innlegget

Det er de unge vi må fokuserer og satse på

Av: Elisabeth Klevers

Jeg mener at de viktigste stemmene vi som politikere og engasjerte i lokalmiljøet bør lytte til, er de unge.

Les hele innlegget

Toleranse, tillit og demokrati

Av: Einar Øverenget

”Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det”. Setningen tillegges den franske opplysningstenkeren Voltaire som levde på 1700-tallet, og oppsummerer et syn på ytringsfriheten som har stått sentralt siden den tid: jeg må ikke like det du sier eller være enig med deg for å forsvare din rett til å ytre deg.

Les hele innlegget

Bli med du også!

Vi vil gjerne at du deltar i workshop for å forme Our Democracy Forum. Vi søker bidragsytere. Vil du delta og bli ambassadør? Eller er det noe spesielt du brenner for og vil skrive om?

Gi oss et vink her, så tar vi kontakt med deg så fort vi kan.

Tusen takk.

2 + 9 =

Har du meninger?

Vi søker ivrige og dyktige bidragsytere til vårt forum. Har du noe du brenner for og vil skrive om? Gi oss et vink her, så tar vi kontakt med deg så fort vi kan. Tusen takk.

1 + 5 =

Hvem er vi?

Her kan du lese mer om oss som står bak Our Democracy Forum og hva vi har gjort før.

Kontakt oss

Lurer du på noe? Har du noen forslag til hva vi kan gjøre enda bedre? Ta kontakt.

8 + 5 =